Tiếc Nhớ Sư Pháp Tín

Con đò nhỏ một chiều rời bến cũ

Người lên đường hóa một cánh chim xa

Xuân chưa về liễu sân chùa đã rũ

Thiền phòng vắng người hiu hắt gió đông qua

Sư phụ bảy tư…năm rồi về cõi tịnh

Giờ đến trò tuế nguyệt chẵn bốn ba

Ai truyền đăng thắp lửa chốn sa bà

Ai tục diệm noi bước thầy hoằng hóa

Một lần gặp đã như duyên tiền kiếp

Tình đệ huynh qua mấy chén trà khuya

Ta ra đi chưa kịp hẹn buổi về

Ngày tái ngộ đành chờ nhau kiếp khác

Sớm tây du phải đâu là phận bạc

Sống mươi năm mà trọn nghĩa đạo đời

Thấy được nghĩa mầu trong mỗi làn hơi

Ngọn nến tòng lâm một đêm đời đã đủ

Toại Khanh

Viết một bình luận