Tiếc Nhớ Sư Pháp Tín

Con đò nhỏ một chiều rời bến cũ Người lên đường hóa một cánh chim xa Xuân chưa về liễu sân chùa đã rũ Thiền phòng vắng người hiu hắt gió đông qua Sư phụ bảy tư…năm rồi về cõi tịnh Giờ đến trò tuế nguyệt chẵn bốn ba Ai truyền đăng thắp lửa chốn … Đọc tiếp