88. Kinh Bàhitika

Kinh Bàhitika Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp cô độc). Rồi Tôn giả Ānanda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sāvatthi để khất thực. Ði khất thực ở Sāvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Tôn giả đi đến lâu đài Pubbārāma Migaramatu (Ðông Viên Lộc Mẫu … Đọc tiếp

Tiếc Nhớ Sư Pháp Tín

Con đò nhỏ một chiều rời bến cũ Người lên đường hóa một cánh chim xa Xuân chưa về liễu sân chùa đã rũ Thiền phòng vắng người hiu hắt gió đông qua Sư phụ bảy tư…năm rồi về cõi tịnh Giờ đến trò tuế nguyệt chẵn bốn ba Ai truyền đăng thắp lửa chốn … Đọc tiếp