Tiểu sử thiền sư Khánh Hỷ 

thien su khanh hy

Thiền Sư năm nay 74 tuổi (sinh năm 1943), hiện đang tu tại Mỹ và giảng dạy Thiền tại nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Canada, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Úc, Anh, Pháp…

Là người biên dịch hơn 10 tác phẩm kinh điển Phật Giáo rất quan trọng như: Kinh Đại Niệm Xứ, Ngay Trong Kiếp Sống Này, Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Chân Đế Tục Đế…

Thiền Sư là Chủ tịch công trình phiên dịch Tam Tạng Pali Miến sang Pali Latinh.

Năm 2005, Thiền Sư là người Việt Nam đầu tiên được Chính Phủ và Bộ Tôn Giáo Miến Điện phong tặng danh hiệu Quang Huy Phật Pháp Đại Biểu Tượng (Maha Saddhamma Jotikadaja)