Sư Sán Nhiên

Bài giảng Sư Sán Nhiên

Thời gian đọc: 1 minute Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên) Các bài pháp thoại (youtube)  Phát Thú (Patthana) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |61 | 62 | 63 Hết|…

153 total views, no views today

Thời gian đọc: 3 Phút                                                                                                                                  Các thời thuyết giảng của sư về bộ Vi Diệu Pháp Abhidhamma và 37 Phẩm Trợ Đạo và Kinh Kiết Tường Mangala Sutta thật là hứng thú và uyên thâm đã khiến cho đông đảo Phật-tử và quý đồng hương quy tụ đến thính pháp và đón nhận được nhiều lợi lạc. Mặc dù thời tiết mùa đông khắc nghiệt và nhiều bận rộng trong cuộc sống, đại chúng luôn mong đợi để lắng nghe giáo pháp của Đức Phật được truyền lại bởi Sư. Với lối sống giản dị, hành xử khiêm cung, hoan hỷ hướng dẫn Phật Pháp, và mở lòng đáp ứng nhu cầu tu học của đại chúng, sư Sán Nhiên đã ban tặng cho mọi người một bài pháp không lời, có tác dụng cảm hóa thật quý giá, đó là thân giáo của Sư.

323 total views, no views today

Sư Sán Nhiên thường trú và là vị giáo thọ khả kính tại Tâm Pháp Thiền Viện hơn 10 tháng nay và hiện đang hướng dẫn các chương trình thuyết giảng, khóa học, Bát Quan Trai hằng tuần tại đạo tràng này cũng như tại Kỳ Viên Tự, Chùa Hoa Nghiêm, thư viện Jefferson Library, và trung tâm ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.