Chánh niệm là gì?

Thời gian đọc: 3 Phút

Có nhiều người nghĩ rằng pháp môn chánh niệm đó là tiểu thừa. Làm ơn quí vị lên Internet đánh giùm tôi chữ Sati Mindfulness, xem coi bao nhiêu người trên thế giới, bao nhiêu cái đầu kiệt xuất của thế giới đã nói gì về chữ Sati Mindfulness. Tại sao có thêm chữ Sati đằng trước, bởi vì phải có chữ Sati thì Mindfulness mới được nhắc đến như là một pháp tu, còn nếu mình chỉ để chữ Mindfulness mà không có chữ Sati kế bên thì nó sẽ định nghĩa ..v…v theo nghĩa ngoài đời .

Từ trường đại học Yale, Stanford, Harvard, Cambridge, oxford. Tất cả những trường này họ đều có những công trình nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc về cái gọi là Tứ Niệm Xứ. Chỉ riêng dân Việt ta thì cứ Lục Tự Di Đà làm tới, niệm mà không hiểu gì hết. Phật pháp trùng trùng, nếu mà quí vị có cái đầu không phải chỉ để đội nón thì quí vị sẽ đặt dấu hỏi ,” Nếu pháp tu chỉ đơn giản là cầu Quán Âm, cầu Địa Tạng, cầu Di Đà, thì xin hỏi suốt bốn mươi mấy năm hoằng pháp Phật nói cái gì ? Mấy tủ Kinh to đùng đó nói cái gì ? Và mấy vị thầy tu uyên thâm bác học được cả một rừng người quỳ lại trong đầu họ chứa cái gì ? Hay là chỉ chứa những câu niệm đó ? “.
Nếu chỉ đơn giản pháp tu là 6 chữ Lục Tự Di Đà đọc hoài thì thành chánh quả, thì xin hỏi nói một câu hơi phạm thượng “ Có dại lắm mới nghiên cứu kinh điển “. Bởi vì pháp môn đó đã đủ rồi. Các vị có hiểu không ? Các vị đi hỏi Ôn Nhất Hạnh Làng Mai, hỏi Ôn Thanh Từ.

Tại sao bao nhiêu cái đầu kiệt xuất nhất thế giới người ta kêu gọi mình hãy sống chánh niệm ? Phải có lý do. Bao nhiêu vấn đề lớn bé của hành tinh này đều được khởi đi từ sự thiếu kiểm soát của từng người. Tại sao có chửi lộn, đánh lộn, hờn giận, nhớ nhung, yêu đương, ghen tuông ..v..v. Tất cả đều là những giây phút thiếu kiểm soát. Chánh niệm là gì ? Là sống có kiểm soát. Và một điểm khác biệt duy nhất giữa người có học và người không có học đó là khả năng kiểm soát.

Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, trong đời sống này ai có kiểm soát nhiều thì người đó làm chủ thế giới. Thí dụ như một đất nước có khả năng kiểm soát về quân sự, chính trị, ngoại giao. Trong một cơ thể mình nếu Immune system mình nó có khả năng kiểm soát được thì mình khỏe, còn nếu một thứ mà nó bỏ ngỏ thì coi như đi luôn .

Sống chánh niệm có nghĩa là chúng ta đưa mọi thứ vào dòng chảy của kiểm soát. Khi chúng ta không biết Phật pháp, chúng ta sống lan man, sống kiểu bèo dạt mây trôi như chiếc lá trên dòng, sống thiếu kiểm soát là đồng nghĩa với bất trắc, mà bất trắc nó đồng nghĩa với chữ bất tường, khi mình sống có kiểm soát thì luôn luôn đi kèm với ổn định. Cho nên pháp môn Tứ Niệm Xứ là một con đường đi rất khoa học. Và từ đó Phật pháp không phải là một tôn giáo. Phật giáo không phải là Religion theo định nghĩa của tự điển. Phật giáo không giống như Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo. Phật giáo không giống như bao nhiêu thứ giáo khác mà Phật giáo là đạo sống, là lẽ sống, là con đường sống, là cách sống, là kiểu sống.

Phật giáo, Phật pháp không phải là cái gì đó mà chúng ta biết được thì tốt, mà là nên biết và hơn thế nữa đó là phải biết. Vì sao ? The World is what you see. Thế giới này chính là cái gì đó anh thấy. Anh thấy ra làm sao thì cuộc đời nó là như vậy, cách nhìn quyết định kiểu thấy, mình look như thế nào thì mình see như thế ấy. Và đôi khi chúng ta look mà chúng ta không see, bởi vì cách look tào lao. Cho nên thế giới chính là cái gì anh thấy. Và chính Phật giáo dạy cho ta cách nhìn về thế giới .

*Và nhớ một điều, một người Phật tử thứ thiệt có nghiên cứu kinh điển sẽ không hết hồn khi nghe tôi nói câu này :
Phật pháp thứ thiệt không hề dạy mình đội ai trên đầu mà chỉ đội lẽ phải. Trước khi Phật nhập Niết-bàn Đức Phật có nói “Những Điều Ta Dạy Là Thầy Cho Các Ngươi “

Sư Toại Khanh
( chép lại bài giảng của Sư )

359 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *