Kumati tà kiến là gì?

Thời gian đọc: 4 Phút

Tà Kiến gồm có 2 đó là : Thường Kiến và Đoạn Kiến

Thường kiến là gì?

Sassataditthi : Thường Kiến có 3 :
1-Tin có một đấng chí tôn tạo ra muôn loài. Tin có một linh hồn trường cửu đi từ đời này qua kiếp khác, đại khái có một cái tôi, ông A có cái tôi riêng và ông B có cái tôi riêng thay vì phải hiểu mọi thứ là đồ lắp ráp, bưồn, vui, thiện, ác. Bốn cái hạt giống này nó cứ liên tục thay thế cho nhau, nó sanh diệt, lúc vui, lúc buồn, lúc thiện, lúc ác. Vui buồn đời này là quả thiện ác đời trước, thiện ác đời này là nhân vui buồn cho đời sau. Có bao nhiêu đó thôi chứ trong tinh thần nhà Phật không có gì là một.

Từ lúc chúng ta sanh ra cho đến lúc chúng ta 90 tuổi, nó không phải có một người tên Nguyễn Văn Tèo mà cứ mỗi một giây nó có tới một ngàn người, hàng triệu lần cái anh Nguyễn Văn Tèo sanh ra và chết đi trong cái hình hài mới mà mình không có hình dung được, bởi vì sự vô thường nó quá nhanh và nó quá vi tế.

Cho nên mình nhìn cái lớp vỏ bên ngoài mình tưởng chỉ có một Văn Tèo 10 tuổi, 20 tuổi, 80 tuổi, 95 tuổi và 100 tuổi. Không phải ! Tại mình không thấy cái đó cho nên mình tưởng anh Tèo sống cả trăm năm. Không phải ! Anh đã sanh ra và chết đi liên tục và liên tục trong từng giây. Cho nên tin rằng có một đấng chí tôn vô thượng sáng tạo ra muôn loài đó là một loại tà kiến. Phật dạy rằng : Nếu mà có một đấng nào đó tạo ra muôn loài thì vị đó rất là tàn nhẫn, là vì cái đấng đó tạo ra cái thế giới vui ít mà buồn nhiều.Tại sao không tạo ra cái thế giới nó khác đi. Và chưa kể, ác gì mà bắt một người thì không đủ ăn còn một người thì ăn không hết, một người bệnh không có tiền đi bác sĩ còn một người nhậu nhẹt bài bạc thâu đêm suốt sáng tiền xài hoài không hết là sao ? Nếu mà có một đấng chí tôn thì tại sao cái đấng đó trời ơi vậy ?!


2- Tin vào một linh hồn thường hằng bất biến có một cái tôi đi từ đời này qua đời khác .


3- Tin có một thế giới vĩnh hằng, miên viễn, vĩnh cửu trường sinh bất lão.

Đoạn kiến là gì?

Ucchedaditthi : Đoạn Kiến Gồm Có 3 :
1- Akiriyaditthi : Vô Hành Kiến
Cho rằng trên đời không có thiện ác muốn làm gì thì làm, không có để lại kết quả gì hết, thiện ác giống nhau. Còn sở dĩ có thiện ác là do mấy tôn giáo bịa ra mà răn đời chứ còn thật ra nó không có, muốn làm gì thì làm thoải mái đừng bận tâm. Suy nghĩ như vậy gọi là Vô Hành Kiến .


2- Ahetukaditthi: Vô Nhân Kiến
Cho rằng mọi thứ ở đời này ngẫu nhiên mà có. Thay vì những người biết đạo thì hiểu rằng mọi thứ ở đời này đều do các duyên, duyên tốt hoặc là duyên xấu, duyên tích cực hoặc là tiêu cực. Mọi thứ ở đời đều do duyên mà có, rồi cũng sẽ do duyên mà mất, không có gì trên đời này mà ngẫu nhiên mà có. Mọi thứ ở đời đều do những yếu tố nào đó mà nó có, và bản thân nó sau khi nó có mặt nó lại là tiếp tục là điều kiện, là nhân tố để tạo ra những cái khác. Không có gì trên đời tự có, mà từng thứ trong đời này nó cũng không phải là vô giá trị. Có nghĩa là nó do các điều kiện mà có và ngược lại nó cũng là điều kiện cho bao nhiêu chuyện khác trên đời. Loại thứ hai gọi là Vô Nhân Kiến là vậy. Tức là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có chứ không có nghĩ giáo lý duyên khởi. Thì đó cũng là một thứ Đoạn Kiến


3- Natthikaditthi: Vô Hữu Kiến .
Cho là cái gì mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được thì cái đó không có ở đời. Cho rằng cái gì tôi không thấy, không hiểu, không chứng minh được thì cái đó không có. Quí vị nghĩ xem cái suy nghĩ đó có nguy hiểm không ? Tại vì có biết bao nhiêu thứ trên đời này tôi không thể thấy được. Thí dụ : Điện, tôi đâu có thấy. Quí vị khuyên tôi đừng đụng vô nó giựt chết vì điện đó cả 1000V. Tôi nói tôi không thấy nên tôi không tin phải có gì chứng minh mới được. Tôi lại tôi rờ và đó là lần cuối cùng vì tôi không tin, cho nên trên bản cáo phó chỉ ghi tắt : “ Sư Giác Nguyên sanh ngày ….tháng …năm……, vào một ngày mùa thu lá rụng không tin lời người bạn, với một sợi dây đồng nào đó có điện, chỉ vì sự không tin này mà chúng ta có ngày hôm nay hưởng dương .v.v.“. Quí vị nghĩ sao ? Rất là nguy hiểm. Đây là một thứ Đoạn Kiến .

Quí vị tưởng tượng khả năng chứng minh của mình được bao nhiêu. Trong room này có bao nhiêu người đủ trình độ toán, lý, hóa để chứng minh được giải thích được cái cơ cấu của máy Honda chứ đừng nói tới tàu ngầm, phi cơ. Mà trong khi đó bây giờ mình bèn có cái suy nghĩ là cái gì tôi không hiểu được, không thấy được là cái đó không có. Quí vị nghĩ nó nguy hiểm cỡ nào. Cho nên đó cũng là một thứ Tà Kiến .

Sư Giác Nguyên (Nguồn Simsapa )

239 total views, 4 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *