Sáu Pháp Tùy Niệm – Sư Giác Nguyên

Thời gian đọc: 7 Phút

1- PHẬT TUỲ NIỆM
Phật thường niệm là suy tưởng ân Đức Phật theo bài Itipi so Bhagavā 
Lễ Phật là mình suy niệm Thế Tôn là bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhơn Sư Phật Thế Tôn .
2- PHÁP TUỲ NIỆM
Niệm Pháp là theo bài Svākkāto Bhagavatā Dhammo …
3- TĂNG TUỲ NIỆM 
Niệm Tăng là suy tưởng ý nghĩa của bài lễ tăng Supatipanno Bhagavato .
Niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng ở trong kinh điển truyền thống trong giáo lý Nguyên Thuỷ không phải réo gọi tên của ai hết , cũng không phải réo gọi từ ngữ đặc biệt nào đó như niệm Chú .Phật giáo nguyên thủy đại kỵ là mấp máy đôi môi một chữ một câu mà mình hoàn toàn mù tịt năm này qua tháng khác , xem đó là một pháp môn hành trì thì đây không hề có .Tôi nói đừng có buồn , thí dụ như mình bắt chước Tăng Ni đọc là Namo tassa mà mình cũng chẳng hiểu Namo tassa là cái gì thì cái đó không phải là kiểu của Phật giáo Nguyên Thuỷ . Bởi vì mình chỉ biết đọc mà mình không biết bài đó nói cái gì , nếu mình có dốt đặc không biết Pali thì mình cũng phải ngó qua bản dịch bên dưới để mai này ngoại đạo hoặc người không biết Phật pháp họ hỏi mình vị đó mới đọc là cái gì thì mình cũng biết đường mà nói , chứ không thể nào mình đọc um sùm bát nhã mà người ta hỏi cái đó là cái gì thì mình chỉ biết trả lời đó là Kinh Pali đọc linh lắm , sư phụ dạy như vậy đó . Thì tôi xin thưa đây không phải là thái độ cần có ở một người Phật tử nguyên thủy .
Sẵn đây tôi nói luôn , lâu lâu tôi vào Facebook tôi giải trí , tôi thấy mấy lễ dâng y bà con lễ Phật thì thấy hoan hỷ thiệt , nhưng đọc gào đọc thét đọc Pali tôi thấy cũng hoan hỷ , nhưng tôi nghĩ trong bụng : Chết rồi không biết họ có được hướng dẫn phần nghĩa hay không , chứ đọc như vầy những người không biết đạo họ coi đạo mình giống như đạo cuồng tín . Thì ở đây mình không thể nào niệm Phật , Pháp Tăng mà theo kiểu réo tên hay trì Chú trì Thím là không được .
Tôi nhớ có lần tôi ở Đà Nẵng tôi đi với Phật tử xe 12 chỗ mà chở tới 16 người bị công an chặn lại , thì họ kêu tôi : “ Sư Chú nguyện đi sư . Tôi nói : “ không , cái này “thím “nguyện mới linh chứ còn chú niệm không có linh “ . Tôi lựa trong đám nhân vật mặt mũi ngó được được tôi nói con xuống năn nỉ đi , thiệt nhỏ xuống năn nỉ công an cho đi liền . “ Tôi nói đó thấy chưa nhiều khi chú niệm không linh bằng thím nguyện là vậy đó .”
4-NIỆM THÍ 
Niệm thí là dầu mình nghèo , khó khăn đến mấy cũng thấy mình có khả năng chia sẻ theo sức . Tôi nhắc lại nhiều người mặc cảm nói : “ Con nghèo quá làm sao con bố thí “ , hiểu như vậy là chết rồi . Pháp bố thí không phải dành cho người giàu mà nó dành cho người có lòng , giàu mà không có lòng thì cũng vứt đi , còn nghèo mà có lòng thì cũng ok . Mình nghèo mà mình có lòng có trái chuối , củ khoai , trái cà , trái ớt cũng sẵn lòng chia sẻ . Có ông phóng viên người Mỹ hay người Anh , ông qua bên Nepal ông học được một bài học lớn về Phật giáo , ông thấy một bà lão ăn mày đói rã rời từ sáng tới trưa có người liệng cho bà một khúc bánh mì bà mừng quá , bà vừa cầm lên cắn được 2 miếng thì có con chó ở đâu nó chạy tới , bà bèn dứt khoát bẻ đôi liệng cho con chó một nửa , ông này ổng khoái quá ông lại hỏi bà , thì bà trả lời : “ Nó đói tôi cũng đói thì tại sao tôi lại ăn một mình , phải chia cho 2 đứa cùng đói chứ “ . Bà trả lời như một cái máy không suy tư gì hết . Trong suy tư của bà này không hề có sự phân biệt , không có ranh giới nào giữa người với thú trong nhu cầu vật chất . Người như vậy mới gọi là người sống hạnh bố thí . Chứ đừng nói là tôi nghèo quá tôi không có gì bố thí là nói tào lao . Đạo Phật không dành cho đại gia , đạo Phật không dành cho người giàu , mà đạo Phật dành cho người có lòng , có tâm , có trí , có tình . Làm ơn nhớ giùm cái đó . Đó là niệm thí .
5-NIỆM GIỚI 
Là suy xét xem giới mình có vấn đề gì hay không để phục hồi , nếu thấy nó thanh tịnh thì lòng mới vui , lấy cái vui này làm nền tảng cho thiền định .
Theo trong kinh giới giống như tàu bè xe cộ phương tiện đi lại trên cạn , bộ khôn bằng ngựa , thủy khôn bằng thuyền . Nghĩa là đi dưới nước cũng nhờ tàu bè đi trên bờ thì nhờ xe , nhờ các thú cưỡi , giới nó chính là phương tiện đi lại , 
không có giới là không được . Bởi vì hôm nay chúng ta được làm người là nhờ giới , hôm nay chúng ta có của ăn của để , bên cạnh bố thí đời trước thì hiện tại cũng phải có giới . Vì nếu không có giới , bây giờ mình tàn tật , dị dạng , tai tiếng thù oán , bị kiện tụng , bị chúng ghét , bị tùm lum , mà những gì quý vị được hôm nay từ gia đình cho đến xã hội , hoàn toàn đều do giới . Giới góp phần hỗ trợ rất là nhiều .
Đời xưa mình học mình tìm hiểu cái nào là thiện cái nào là ác , cái nào nên cái nào không nên , đó gọi là nhân sanh trí . Ngày xưa mình bố thí ít nhiều , cho nên đời này mình có vật chất , nhưng mà ngày xưa nếu mình không giữ giới thì kiếp này mình khó được mang thân người , mà nếu được mang thân người cũng khó được đầu óc tỉnh táo tứ chi ngũ quan đầy đủ . Cho nên giới nó quan trọng . Mỗi người nhiều khi họ giữ giới , nhưng họ cũng dễ ngươi giới nào đó , nhưng mà họ cũng phải giữ giới khác , thí dụ như : Bát Quan Trai giới , Ngũ giới , có người họ không giữ được giới thứ 3 thứ 5 nhưng họ cũng giữ được giới khác chứ không thể nào trớt quớt. Không có giới làm sao có định , không định làm sao có tuệ . Giới ở đây nói về nghĩa ẩn dụ thì nó là phương tiện đi lại trong cuộc sinh tử . Còn nói về tác dụng trước mắt thì giới ổn định thân nghiệp , khẩu nghiệp . Mà thân nghiệp , khẩu nghiệp ổn định thì ý nghiệp mới ổn định . Ý nghiệp ở đây là thiền định và thiền tuệ . Giới là nền tảng cho thiền định .
6-NIỆM THIÊN
Là xét thấy rằng được về trời là phải có đủ hạnh lành nào ? Như bố thí , trì giới , tinh tấn , phục vụ , thính pháp , thuyết pháp , tùy hỷ ..v…v . Những hạnh lành đó khi có điều kiện là mình nên làm ngay không có do dự , đắn đo , nghi hoặc , phân vân , lưỡng lự , lòng của mình mà có những hạnh lành đó thì mình cộng trú với chư thiên . Xét như vậy gọi là niệm thiên . Tôi nhắc lại niệm thiên là mình xét thấy rằng mình có đủ hạnh lành cộng trú cộng sinh với chư thiên được gọi là niệm thiên , mỗi ngày mình phải thường xuyên niệm như vậy . Mỗi ngày mình phải tự xét rằng mình sống có giống chư thiên hay không ? Mình sống giống chư thiên hay là mình sống giống loài bàng sanh , súc sanh , Phạm thiên hay là sống giống thánh nhân , cái này trong kinh nói chứ không phải tôi nói . Trong Kinh Tăng Chi Phật dạy chỗ ngồi chỗ nằm nào mà ta sống bằng tham sân si thì chỗ ấy được gọi là chỗ của bàng sanh , chỗ của súc sanh chỗ của đọa xứ , của ngạ quỷ , của A-tu-la , địa ngục . Còn chỗ nằm chỗ ngồi nào của người sống thập thiện thì đó là chỗ ngồi của hàng Dục Thiên , chỗ ngồi chỗ nằm chỗ đi chỗ đứng nào của người an trú từ phạm cung là chỗ của Phạm thiên , chỗ ngồi chỗ nằm nào mà của hành giả tu tập Tứ Niệm Xứ chỗ đó gọi là Thánh xứ là chỗ của Thánh nhân . Niệm Thiên là niệm như vậy đó .
( xem thêm phần dưới Ân Đức Phật Pháp Tăng )

SƯ GIÁC NGUYÊN 
( chép lại bài giảng của Sư ngày 20-11-2017)
34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (10)

ÂN ĐỨC PHẬT
BUDDHA-GUNA
Itipi so Bhagavā : Araham Sammāsambuddho ,
Vijjācaranasampanno , Sugato , Lokavidū ,
Anuttaro Purisadammasārathi ,
Satthādevamanussānam , Buddho , Bhagavāti 
Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri , Minh Hạnh đủ đầy
Ơn đức Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm 
Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược 
Bậc trọn lành : Điều Ngự Trượng Phu
Trời , người quy phục Đạo Sư
Phật , Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời .
ÂN ĐỨC PHÁP 
DHAMMA-GUNA
Svākkhāto Bhagavatā Dhammo Sanditthiko 
Akāliko , Ehipassiko , Opanayiko , Paccattam 
Veditabbo viññūhīti .
Pháp Bất Diệt : Cha Lành khéo dạy
Lìa danh ngôn hý luận , nghĩ bàn
Vượt thời gian , vượt không gian
Thiết thực hiện tại , hoát nhiên tỏ tường .
Pháp hướng thượng , đến rồi thấy rõ 
Lìa si mê , xả bỏ vọng trần
Trí nhân ngộ tánh chân nhân 
Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường .
ÂN ĐỨC TĂNG
SANGHA-GUNA
Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho 
Ujupatipanno Bhagavato Sāvakasangho
Ñāyapatipanno Bhagavato Sāvakasangho
Sāmīcipatipanno Bhagavato Sāvakasangho
Yadidam cattāri purisayyugāni , attha purisapuggalā .
Esa Bhagavato Sāvakasangho : Āhuneyyo , Pāhuneyyo ,
Dakkhineyyo , Añjalikaranīyo , Anuttaram 
Puññakkhettam lokassāti 
Bậc Diệu Hạnh , Thanh văn đệ tử 
Bậc Chánh Chơn , Pháp lữ Tăng già
Bậc Mô Phạm cõi ta bà 
Thân tâm trực hạnh , lìa xa luân hồi .
Thành đạo quả : Bốn đôi , tám chúng 
Đệ tử Phật , Ứng Cúng tôn nghiêm 
Cung nghinh , kính lễ một niềm 
Thánh đức cao cả , phước điền dày sâu .

( Trích trong Theravada Phật Giáo Nguyên Thủy 
Biên soạn : Tỳ Khưu Đức Hiền )

nguồn Nhị Tường

228 total views, 4 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *