Tại sao chúng ta phải lễ lạy nhiều như thế ?

Thời gian đọc: 1 minute

Lễ lạy rất quan trọng. Đó là hình thức bên ngoài trong việc tu hành và cần phải được thực hiện đúng cách. Đầu phải hạ thấp xuống sàn nhà, cùi chỏ phải để gần đầu gối và cách nhau khoảng một gang tay. Lạy chậm và giữ chánh niệm về thân thể của bạn. Đó là một cách chữa trị tâm kiêu mạn của chúng ta.

Chúng ta nên cúi lại thường xuyên. Khi bạn lạy ba lần, hãy nhắc nhở mình về những ba ngôi Phật, Pháp, Tăng, đó là những phẩm chất thanh tịnh, rực rỡ và bình an. Chúng ta dùng hình thức bên ngoài để huấn luyện mình, để hoà hợp thân tâm. Đừng nhìn những người khác lạy. Nếu có những người mới tu hơi cẩu thả hay những vị sư già có vẻ lơ đễnh, bạn cũng không được phán xét. Đó không phải là việc của bạn. Huấn luyện một người đôi lúc rất khó khăn. Có người học nhanh, có người học chậm. Phán đoán người khác chỉ làm tăng lòng ngạo mạn của bạn. Hãy tự xem xét chính mình. Lễ lạy thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ dần tính kiêu mạn của mình.

Những người đã thuần thục trong Giáo pháp sẽ vượt ra khỏi những hình thức bên ngoài. Bởi họ không còn ích kỷ, nên mỗi việc họ làm đều là một sự lễ lạy_ họ đi, ăn, hay nói cũng đều là lễ lạy.

T.S : Ajahn Chah
Dịch Giả : Minh Vi

183 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *