Tisevitabbamitta – Ba đức tính người bạn đáng thân cận:

Thời gian đọc: 1 minute

Tisevitabbamitta – Ba đức tính người bạn đáng thân cận:

II. Dukkharaṃ karoti – Làm điều khó làm, tức là làm được điều cao quí mà khó ai làm được, như làm với tâm: – 1. Nỗ lực (Uṭṭhānavā), siêng năng./ – 2. Ức niệm (Satimā), có chủ tâm ghi nhớ./ – 3. Tịnh nghiệp (Sucikammo), có thân khẩu ý trong sạch, không lỗi lầm. / – 4. Cẩn hành (Nisammakārī), làm việc thận trọng. / – 5. Điều phục (Saññato), biết tự khắc chế bản thân. / – 6. Sống theo pháp (Dhammajīvī), nuôi mạng lương thiện. / – 7. Không dể duôi (Appamatto), không buông lung phóng đãng.

III. Dukkhamaṃ khamati – Nhẫn việc khó nhẫn, tức là có nghị lực chịu đựng nghịch cảnh mà khó ai chịu đựng được. Như kham nhẫn chịu đựng nghịch cảnh với thời tiết, trú xứ , vật thực,vv…

Đó là 3 đức tính người bạn đáng thân cận – Tisevitabbamitta.

Trích trong Aṅguttaranikāya-Tăng Chi Bộ Kinh.

Sư Minh Tánh chia sẻ

39 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *