Tu Nguyện – Sư Giác Nguyên

Thời gian đọc: 3 Phút

TU NGUYỆN

Nếu có người hỏi tôi thời này là thời mạt pháp , mình nên tu pháp môn gì ? Có người thì họ tu pháp môn niệm Phật , có người thì tu rãi tâm từ , tâm bi , có người thì tu niệm hơi thở . Nhưng mà riêng tôi là người đang hầu chuyện , thưa chuyện với quý vị , nếu tôi thấy các vị không có thời giờ nhiều , nhớ dở hiểu chậm thì tôi sẽ đề nghị pháp môn gọi là : Tu Nguyện .
Các vị có thể nghi ngờ , tại sao chưa nghe pháp môn này , nhưng mà nếu các vị nào có một chút tin tôi , các vị cũng nhớ rằng tôi đã đúc kết , đã tổng hợp từ bao nhiêu năm làm thầy chùa và đọc kinh điển , tôi đúc kết ra chứ không phải tôi chế ra . Đúc kết cái gì ? Thay vì nguyện tam bảo , nguyện chư thiên , ngũ bách hồng danh , nguyện long thần hộ pháp ..v..v . Các vị chỉ cần nguyện liệt kê ra khoảng chừng 20 hoặc 30 hoặc 50 câu nguyện , thí dụ như :
– Đời đời kiếp kiếp hễ có hiền thánh, con xin được gặp .
– Đời đời kiếp kiếp khi con muốn làm thiện , thì nghèo cách mấy , dốt cách mấy, cũng có điều kiện .
– Đời đời kiếp kiếp khi con có lòng làm ác , thì đừng cho có điều kiện .
-Đời đời kiếp kiếp xin cho con đừng có bị lừa bịp bởi vẻ hào nhoáng, ngọt ngào dầu về tâm linh hay tình cảm.
-Đời đời kiếp kiếp con không mong quả lành mà con chỉ mong có điều kiện tạo nhân lành.
-Đời đời kiếp kiếp xin cho con đừng bao giờ có điều kiện tạo nhân xấu nhưng nếu gặp cảnh xấu thì đó cũng là điều kiện để cho con tạo nhân lành .
– Đời đời kiếp kiếp con xin sớm được nhận ra cái gì là cốt lõi , cái gì là cành 
lá .
-Con xin nguyện tất cả sức mạnh phước báu mà con có, xin cho con đời đời kiếp kiếp gặp được minh sư thiện hữu .
Ngày ngày trước khi đi làm , quỳ trước bàn Phật cứ đọc suốt như vậy và trong đó lúc nào cũng phải có câu này : Con sống bao lâu không quan trọng chỉ xin được chết sạch , chết yên và chết tỉnh . 
-Chết sạch là đừng hôi hám , tanh tưởi , khổ mình phiền người .
-Chết yên là đừng giãy giụa đau đớn vì nhức mỏi .
-Chết tỉnh là đừng hôn mê , mê sảng , nói bậy .
Tổng cộng là khoảng 20 ; 30 ; 50 câu nguyện như vậy , đọc tới đâu hiểu tới đó , viết xuống câu cú đàng hoàng . Các vị phải tin vì theo A-Tỳ-Đàm , mỗi một câu nguyện như vậy là một lần tác ý nó quan trọng lắm , lập đi lập lại nhiều lần với lòng thiết tha da diết lâu ngày thì nó sẽ trở thành tâm nguyện , lúc đó nó trở thành sức mạnh , một tháng , hai tháng , một năm , hai năm nó mạnh lắm , các vị phải tin chuyện đó . 
Tôi xin chịu trách nhiệm về pháp môn này gọi đó là pháp môn tu nguyện . Quí vị có thời gian tu chánh niệm , tu tứ niệm xứ , thân , thọ , tâm , pháp , đó là bắt buộc rồi , nhưng ngoài tu tứ niệm xứ ra nếu các vị còn muốn gì khác nữa , thay vì lễ Phật , cầu chư thiên , cầu tam bảo gia hộ tránh tai họa gia đạo bình yên , phát lộc phát tài gì đó …v…v thì đừng . Bên cạnh tu tứ niệm xứ thì mỗi ngày cứ làm mấy bài nguyện như vậy , sáng , trưa , chiều , tối và tôi bảo đảm với quí vị điều gì mà lập đi lập lại nhiều lần thì tự nhiên nó là một sức mạnh lớn .

Nguồn Anna Dao

289 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *