Ý Nghĩa Pháp Cú 219- 220

Thời gian đọc: 3 Phút

Bà con, bạn bè và thân hữu vui mừng đón người vắng quê nhà lâu ngày từ nơi xa trở về bình an. Cũng như thế, các phước đón chào người đã tạo phước khi đi từ thế giới này sang thế giới khác như các bà con đón chào người thân yêu trở về.

Kệ ngôn dùng hình ảnh người thân yêu đón chào người xa quê nhà lâu ngày để so sánh với phước đón tiếp nồng nhiệt người có phước.

Muốn biết sự khác nhau giữa phước và tội xảy ra trong đời sống, hãy tìm hiểu về thuận duyên và nghịch duyên:

Có bốn thuận duyên : Gatisampatti, upadhisampatti, kālasampatti, payogasampatti.

Gatisampatti: Cảnh giới thuận duyên

Như khi làm người, sinh vào gia đình đại phú, quý tộc. Thuận duyên này tạo ra những thuận lợi như sức khỏe, học vấn, nghề nghiệp tốt, sự kính trọng của người khác.

Upadhisampatti: Tướng mạo thuận duyên

Các giác quan tròn đủ, không khuyết tật, tướng mạo khả ái.

Kālasampatti: Thời gian thuận duyên

Sinh ra trong thời kỳ không dịch bệnh, không chiến tranh, không thiên tai. Thuận duyên này giúp cho thiện nghiệp trổ quả lành thuận lợi.

Payogasampatti: Tinh tấn thuận duyên

Sự cố gắng trong hiện tại sẽ tạo thuận duyên cho quả lành trổ. Dù sinh vào gia đình giàu có, tướng mạo khả ái mà không tinh tấn sẽ làm cho quả lành giảm hoặc mất đi. Chẳng hạn sức khỏe sẽ không giữ được nếu sống phóng túng. Mức độ phước tốt cỡ nào là do yếu tố tinh tấn trong quá khứ. Giữa hai người có phước chênh lệch nhau là do sự tinh tấn tạo phước của hai người khác nhau. Cho nên quá khứ và hiện tại đều cần có tinh tấn để tạo thuận lợi cho quả lành trổ.

Có bốn nghịch duyên :

Gativipatti: Cảnh giới nghịch duyên

Sinh vào cảnh khổ. Nếu sinh làm người thì ở trong gia đình nghèo khổ cùng cực. Do nghịch duyên nên quả lành không trổ được và quả ác có dịp cho quả đói khát, bệnh tật, thất học, bị khinh thường.

Upadhivipatti:Tướng mạo nghịch duyên

Các giác quan không toàn vẹn. Tướng mạo không giống người . Với nghịch duyên này thường đối diện với những quả xấu như khó tìm công việc, mọi người không muốn gần.

Kālavipatti: Thời gian nghịch duyên

Sinh vào thời nghịch duyên nên nghèo đói, bệnh tật phát sanh và kéo theo những quả ác khác.

Payogavipatti: Tinh tấn nghịch duyên

Đời trước thiếu tinh tấn trong việc tạo phước nên khi trổ quả bị nghịch duyên xen vào làm cho quả phước yếu kém. Trong hiện tại tạo ra tinh tấn nghịch duyên qua việc sống dể duôi đối với việc tạo phước nên thân, khẩu, ý hướng về bất thiện. Ai duy trì tinh tấn nghịch duyên thì phước đang có cũng không giữ được như anh chàng quý tử nhà triệu phú sau khi trải qua thời gian ăn chơi phung phí tài sản cuối cùng phải đi ăn xin.

Phước sẽ đón chào người làm việc lành nồng nhiệt khi không có nghịch duyên xen vào. Cho nên người tạo phước phải tinh tấn để có nhiều thuận duyên giúp cho quả lành trổ tròn đủ. Nếu quý vị muốn chuyển câu nói dân gian ‘Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’ thành câu nói ‘ Họa bất trùng lai, phúc vô đơn chí’ thì hãy tinh tấn trong việc tạo phước trong bất cứ trường hợp nào. Gặp nhiều thuận duyên và nhiều phúc là do có phước và phước như người thân yêu đón chào nồng nhiệt khi nào yếu tố tinh tấn luôn luôn có mặt trong việc tạo phước.

217 total views, 4 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *