Sư Giác Lộc

Sư Giác Lộc

Sư Giác Lộc hiện là trụ trì chùa Trúc Lâm Hóc Môn. Chùa Trúc Lâm Hóc Môn, ngôi chùa rất đơn sơ, nằm tĩnh lặng nép mình trong vườn trúc yên bình.

Dáng Sư gầy gò, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên trú xứ yên lành của một vùng ven ngoại ô. Nhưng trong Sư là một kho tàng Pháp học, nhứt là sự tận tường Pháp quí hiếm, tạng Vi diệu Pháp Abhidhamma.