Tiếc Nhớ Sư Pháp Tín

Con đò nhỏ một chiều rời bến cũ Người lên đường hóa một cánh chim xa Xuân chưa về liễu sân chùa đã rũ Thiền phòng vắng người hiu hắt gió đông qua Sư phụ bảy tư…năm rồi về cõi tịnh Giờ đến trò tuế nguyệt chẵn bốn ba Ai truyền đăng thắp lửa chốn … Đọc tiếp

THƯỢNG TOẠ PHÁP TÍN
Thế danh: Phạm Lý Bạt Sơn
Trụ xứ: chùa Bửu Đức, TP Biên Hoà

Tưởng niệm pháp lữ – ĐĐ Pháp Tín
——————————————-
Ôi! Sư đã đi thật rồi sao,
Đại tang Ân Sư ngày nào vẫn còn chưa nguôi đó
Lời Pháp nhũ mới hôm qua còn đọng vị chưa tan
Đất Sài Gòn mới qua còn in dấu màu y
Buổi trà đàm mới đây vẫn chưa phai ý vị
Thế là,
Một ánh sao ngang trời đã chợt tắt
Một nụ mai chưa nở đã vội rơi
Phố Biên Hoà lòng thêm tê tái gió đông
Sóng Đồng Nai ai thêm tiếc thương lệ chảy
Nhớ giác linh xưa:
Bản quán Biên Hoà, dòng họ Phạm, thuở thiếu thời tánh dọc ngang nào có nể chi ai
Duyên lành xuất gia, kính thầy tổ, trọng đệ huynh, ai cũng thương cũng quý
Rồi thì,
Đây Bửu Đức sớm hôm hầu thầy trau dồi phẩm hạnh Sa-môn
Kìa Siêu Lý ngày đêm cùng thiện hữu học hỏi Kinh Luật Luận
Thương tình pháp lữ, tánh thiết tha cầu học đạo
Kính nghĩa đệ huynh, đức nhiệt tình phục vụ vị tha
Đến khi,
“Duy hữu mai đầu, tài năng xuất đầu.”
Room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề lời kinh ngân lên thấu tâm đại chúng
Room Phật Pháp Buddhadhamma lời giảng vang vọng thấm lòng người nghe
Đây Giác Ngộ đăng pháp toà giảng thông suốt lý kinh
Kia Ấn Độ dẫn đoàn Việt Nam trì tụng Tam Tạng
Những tưởng,
Bản thệ có người “truyền đăng tục diệm”
Tông môn còn người tiếp mạch chỉ vàng
Nào ngờ,
Năm Canh Tý, ngày 14 tháng 11 tất cả Tăng tục bàng hoàng nhận được ai tin
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 toàn bộ quyến thuộc sững sờ nghe tin mất mát
Thế là từ nay,
Môn đồ mất đi vị sư trẻ tài năng nhiệt huyết
Pháp phái mất đi vị Phạm hạnh đồng tu năng nổ
Nguyện giác linh pháp lữ:
Pháp Ba-la-mật chóng viên thành
Vòng trầm luân mau đoạn diệt
Cảnh Níp-bàn sớm tựu thành
Vùng núi Sagaing, Miến Điện, 27.12.2020
Mettāgū Từ Minh kính tiễn biệt